Transparantieverklaring inzake moderne slavernij van Premier Modular 

Boekjaar 2022/23: 01 juli 2022 – 30 juni 2023

Verklaring

Premier Modular Ltd verbiedt ten strengste het gebruik van moderne slavernij en mensenhandel in haar zakelijke activiteiten en toeleveringsketen. Premier Modular zet zich in voor sociale verantwoordelijkheid en tolereert geen enkele vorm van slavernij en mensenhandel. Als onderdeel van deze verbintenis houden wij ons aan de Modern Slavery Act 2015 en verbieden wij het gebruik van dwangarbeid, slavenarbeid (met inbegrip van schuldslavernij) of contractarbeid, onvrijwillige gevangenisarbeid, slavernij of mensenhandel. Bovendien houden wij onze toeleveringsketen verantwoordelijk in overeenstemming met de Modern Slavery Act 2015 en nemen wij het gedrag van elke leverancier in overweging bij het toewijzen en/of vernieuwen van contracten met de leverancier.

Structuur en toeleveringsketens

Premier Modular Limited, dat in het Verenigd Koninkrijk actief is, maakt deel uit van de bredere Premier Modular Group. Wij kopen materialen in en werken met arbeidskrachten in onderaanneming bij de bouw van modulaire gebouwen.

Risico/Due Diligence

Het risico van Premier Modular vloeit voort uit de activiteiten van onze toeleveringsketen. Om ervoor te zorgen dat we dat risico beperken, voert Premier Modular risicobeoordelingen uit met elk van haar partners in de toeleveringsketen en vraagt ze alle leveranciers ook om een leveranciersbeoordelingsformulier in te vullen en te ondertekenen om te bevestigen dat ze zich aan de toepasselijke bepalingen zullen houden.

Premier Modular evalueert ook jaarlijks de salarissen van al het personeel om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de minimumeisen inzake het nationaal leefloon/minimumloon zoals vastgesteld door de Britse autoriteiten.

Bovendien heeft Premier Modular een vertrouwelijk beleid betreffende klokkenluiden dat alle personeelsleden de mogelijkheid biedt om zorgen over bedrijfspraktijken vertrouwelijk aan een externe organisatie kenbaar te maken.   

Training

Al het personeel van Premier Modular dat in dienst is, krijgt tijdens het inductieproces specifieke instructies betreffende onze verklaring op het gebied van moderne slavernij en welke acties ze moeten ondernemen als ze van mening zijn dat we de Modern Slavery Act 2015 niet handhaven. 

Alle werknemers krijgen ook training over de ethische code, waarin wordt aangegeven hoe zij moeten reageren als de bedrijfspraktijken niet worden nageleefd. De Modern Slavery Act maakt daar deel van uit. 

Goedkeuring

Premier Modular beoordeelt jaarlijks haar positie om naleving van de Modern Slavery Act 2015 te waarborgen. 

Ik, David Harris, verklaar hierbij dat de informatie in de Transparantieverklaring inzake moderne slavernij feitelijk en nauwkeurig is en is goedgekeurd door Waco International Holdings Pty Ltd