Gebruik van de site
Wij geven u toestemming om de materialen op deze Website (“Site”) uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen op de oorspronkelijke materialen op eventuele kopieën van de materialen behoudt. In het kader van deze Voorwaarden is elk gebruik van deze materialen op een andere website of een andere computer in een netwerkomgeving voor welk doel dan ook verboden. De materialen op deze Site zijn auteursrechtelijk beschermd en elk ongeoorloofd gebruik van de materialen op deze Site kan een schending zijn van het auteurs- of merkenrecht en andere wetten. U mag onderdelen van het materiaal van de verschillende delen van de Site uitsluitend afdrukken en downloaden voor uw eigen niet-commercieel gebruik.

Wijziging van de Voorwaarden
Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen, en dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden na publicatie van de gewijzigde Voorwaarden. U stemt ermee in deze Voorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Site zal worden beschouwd als uw bindende aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Handelsmerken of copyright
De handelsmerken die op deze Site worden gebruikt of getoond, zijn handelsmerken van deze Site of van haar filialen of van derden. Niets op deze Site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliciet of anderszins, van een licentie of gebruiksrecht van een dergelijk handelsmerk zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of die van de derde die er eigenaar van is.

.